Годишна сметка на Демократски сојуз за 201827.02.2019

Годишна сметка на Демократски сојуз  

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година 

Целосната Годишна сметка погледнете ја на овој линк

 

partners partners partners partners partners partners