Демократски сојуз24.02.2022

ГОДИШНА СМЕТКА НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ  

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 31.12.2021 ГОДИНА 

Целосната Годишна сметка погледнете ја на овој линкРегистар на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2021 година

Од 01.01.2021 до 30.06.2021 година

 

повеќе...


Листа и образец за пристап до

информации од јавен карактер

повеќе...


ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ  

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 31.12.2021 ГОДИНА

 Целосниот Годишен финансиски извештај погледнете го на овој линк

повеќе...


Извештај на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2021 година

Од 01.01.2021 до 31.12.2021 година

повеќе...
partners partners partners partners partners partners