Демократски сојуз
Регистар на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2019 година

Од 01.01.2019 до 30.06.2019 година

повеќе...


Годишна сметка на Демократски сојуз  

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година 

Целосната Годишна сметка погледнете ја на овој линк

повеќе...


Регистар на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2019 година

Од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

повеќе...


 

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019

Целосниот Финансиски извештај межете да го погледнете  на овој линк


повеќе...
partners partners partners partners partners partners