Регистар на Демократскиот сојуз За добиените донации за 2021 година Од 01.01.2021 до 30.06.2021 годинаВрз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:

Извештај на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2021 година

Од 01.01.2021 до 30.06.2021 година

 

Реден број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

 1.  

08.01.2021

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

11.01.2021

Ѓорѓи Николов

2,000.00

 1.  

12.01.2021

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

27.01.2021

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

01.02.2021

Дарко Митревски

33,500.00

 1.  

04.02.2021

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

08.02.2021

Ребека Илкова

700.00

 1.  

08.02.2021

Ѓорѓи Николов

2,000.00

 1.  

03.03.2021

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

04.03.2021

Горан Алексовски

28,500.00

 1.  

10.03.2021

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.03.2021

Ѓорѓи Николов

2,000.00

 1.  

19.03.2021

Верица Филиповска

4,000.00

 1.  

30.03.2021

Павлинка Габева Атанасов

3,000.00

 1.  

01.04.2021

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

05.04.2021

Ѓорги Николов

2,000.00

 1.  

06.04.2021

Драган Гелев

1,000.00

 1.  

13.04.2021

Ребека Илкова

700.00

 1.  

06.05.2021

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

06.05.2021

Драган Гелев

1,000.00

 1.  

25.05.2021

Драган Каровски

2,000.00

 1.  

31.05.2021

Дарко Митревски

35,000.00

 1.  

14.06.2021

Верица Филиповска

4,000.00

 1.  

25.06.2021

Александар Алексиќ

27,000.00

                                                                                                                                           Вкупно:155,900.00 денари

Скопје,01.07.2021 година

Демократски сојуз

 

partners partners partners partners partners partners