Регистар на Демократскиот сојуз За добиените донации до демекври 2017 годинаВрз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:

                   

                                      Регистар на Демократскиот сојуз

                                      за добиените донации за 2017 година

                                      од 01.01.2017 до 31.12.2017

 

Ред. Број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

 1.  

03.01.2017

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

09.01.2017

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

10.01.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.01.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.01.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

11.01.2017

Јасна Саздовска

3,000.00

 1.  

12.01.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

20.01.2017

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

24.01.2017

Стевчо Крстев

5,000.00

 1.  

02.02.2017

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

09.02.2017

Биљана Рунчевска

1,500.00

 1.  

09.02.2017

Драганче Трајков

5,000.00

 1.  

10.02.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.02.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.02.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.02.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.02.2017

Тони Начевски

1,000.00

 1.  

13.02.2017

Даниел Ефтимов

3,000.00

 1.  

13.02.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

22.02.2017

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

24.02.2017

Јован Ристовски

500.00

 1.  

28.02.2017

Кристина Дамјанова

2,000.00

 1.  

28.02.2017

Дејан Еврушоски

25,000.00

 1.  

01.03.2017

Јасна Саздовска

3,000.00

 1.  

02.03.2017

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

04.03.2017

Чедомир Мерџаноски

500.00

 1.  

07.03.2017

Драганче Трајков

5,000.00

 1.  

08.03.2017

Благоја Стамболиски

2,000.00

 1.  

08.03.2017

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

09.03.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

09.03.2017

Даниел Ефтимов

3,000.00

 1.  

10.03.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.03.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.03.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.03.2017

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

13.03.2017

Катерина Михајлова

450.00

 1.  

13.03.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

13.03.2017

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

14.03.2017

Павле Трајанов

20,000.00

 1.  

15.03.2017

Тони Начевски

1,000.00

 1.  

17.03.2017

Биљана Арсовска

1,000.00

 1.  

20.03.2017

Стојан Лазаров

6,000.00

 1.  

27.03.2017

Славче Јовановски

6,000.00

 1.  

29.03.2017

Игор Трајковски

25,000.00

 1.  

30.03.2017

Катерина Груевски

800.00

 1.  

31.03.2017

Јасна Саздовска

2,000.00

 1.  

31.03.2017

Јовица Спироски

28,000.00

 1.  

04.04.2017

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

06.04.2017

Славче Јовановски

7,000.00

 1.  

10.04.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.04.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.04.2017

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.04.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.04.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.04.2017

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

11.04.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

11.04.2017

Драганче Трајков

5,000.00

 1.  

13.04.2017

Чедомир Мерџаноски

500.00

 1.  

15.04.2017

Ристе Пројчевски

500.00

 1.  

18.04.2017

Филип Антовски

19,000.00

 1.  

20.04.2017

Ненад Батковски

8,000.00

 1.  

24.04.2017

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

24.04.2017

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

27.04.2017

Павле Трајанов

21,000.00

 1.  

27.04.2017

Благоја Таневски

19,500.00

 1.  

27.04.2017

Јован Ристовски

500.00

 1.  

28.04.2017

Катерина Михајлова

450.00

 1.  

02.05.2017

Крсте Врбоски

31,000.00

 1.  

02.05.2017

Јасна Саздовска

2,000.00

 1.  

03.05.2017

Крсте Врбоски

6,000.00

 1.  

04.05.2017

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

05.05.2017

Нацко Јакимовски

5,000.00

 1.  

06.05.2017

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

10.05.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.05.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.05.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.05.2017

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

11.05.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

12.05.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

12.05.2017

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

15.05.2017

Драганче Трајков

5,000.00

 1.  

17.05.2017

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

19.05.2017

Тони Начевски

1,000.00

 1.  

22.05.2017

Славче Јовановски

7,000.00

 1.  

22.05.2017

Драган Милошески

2,000.00

 1.  

23.05.2017

Елизабета Апостоловска

500.00

 1.  

25.05.2017

Емил Димитровски

50,000.00

 1.  

29.05.2017

Драги Томашевски

21,500.00

 1.  

30.05.2017

Стојан Лазаров

6,000.00

 1.  

31.05.2017

Катерина Груевски

800.00

 1.  

01.06.2017

Славче Јовановски

20,000.00

 1.  

01.06.2017

Игор Трајковски

21,400.00

 1.  

01.06.2017

Крсте Врбоски

20,000.00

 1.  

03.06.2017

Даниела Панова

900.00

 1.  

05.06.2017

Иле Георгиев

1,400.00

 1.  

05.06.2017

Лазар Боев

2,000.00

 1.  

09.06.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

09.06.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

12.06.2017

Гоце Симоновски

5,000.00

 1.  

12.06.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

12.06.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

14.06.2017

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

14.06.2017

Даниел Ефтимов

31,000.00

 1.  

15.06.2017

Катерина Михајлова

900.00

 1.  

15.06.2017

Александра Маџоска

6,000.00

 1.  

19.06.2017

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

20.06.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

20.06.2017

Јован Ристовски

500.00

 1.  

21.06.2017

Гоце Јовановски

5,000.00

 1.  

23.06.2017

Благој Чоревски

4,000.00

 1.  

27.06.2017

Тони Начевски

2,000.00

 1.  

27.06.2017

Игор Трајковски

20,000.00

 1.  

27.06.2017

Славче Јовановски

20,000.00

 1.  

27.06.2017

Крсте Врбоски

10,000.00

 1.  

30.06.2017

Славче Јовановски

10,000.00

 1.  

30.06.2017

Дарко Митревски

17,880.00

 1.  

04.07.2017

Иле Георгиев

700.00

 1.  

05.07.2017

Јасна Саздовска

8,000.00

 1.  

05.07.2017

Елизабета Стефковска

3,000.00

 1.  

06.07.2017

Павле Трајанов

8,000.00

 1.  

07.07.2017

Чедомир Мерџаноски

500.00

 1.  

07.07.2017

Јорданчо Тодосиев

2,500.00

 1.  

10.07.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.07.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.07.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.07.2017

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.07.2017

Биљана Арсовска

2,000.00

 1.  

11.07.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

11.07.2017

Драганче Трајков

5,000.00

 1.  

11.07.2017

Весна Стоименовска

30,600.00

 1.  

12.07.2017

Даниела Панова

900.00

 1.  

14.07.2017

Мице Цабевски

1,000.00

 1.  

20.07.2017

Елизабета Стефковска

6,100.00

 1.  

21.07.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

28.07.2017

Катерина Михајлова

6,000.00

 1.  

31.07.2017

Благоја Таневски

24,500.00

 1.  

03.08.2017

Иле Георгиев

700.00

 1.  

03.08.2017

Биљана Рунчевска

1,500.00

 1.  

05.08.2017

Даниела Панова

900.00

 1.  

08.08.2017

Верица Филиповска

20,000.00

 1.  

08.08.2017

Катерина Михајлова

2,000.00

 1.  

09.08.2017

Чедомир Мерџаноски

500.00

 1.  

10.08.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.08.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.08.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

11.08.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

14.08.2017

Јасна Саздовска

6,000.00

 1.  

16.08.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

17.08.2017

Тони Начевски

1,000.00

 1.  

31.08.2017

Јовица Спироски

17,500.00

 1.  

01.09.2017

Иле Георгиев

700.00

 1.  

05.09.2017

Чедомир Мерџаноски

500.00

 1.  

06.09.2017

Кристина Дамјанова

2,500.00

 1.  

07.09.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

07.09.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

11.09.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

11.09.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

18.09.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

22.09.2017

Ристе Пројчевски

720.00

 1.  

29.09.2017

Александар Алексиќ

20,500.00

 1.  

06.10.2017

Чедомир Мерџаноски

500.00

 1.  

10.10.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.10.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.10.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

12.10.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

12.10.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

18.10.2017

Славица Боева

1,000.00

 1.  

31.10.2017

Петар Василов

22,500.00

 1.  

02.11.2017

Снежана Костуранова

5,000.00

 1.  

07.11.2017

Чедомир Мерџаноски

500.00

 1.  

07.11.2017

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

08.11.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.11.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.11.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

13.11.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

14.11.2017

Драганче Трајков

5,000.00

 1.  

23.11.2017

Катерина Груевски

2,400.00

 1.  

27.11.2017

Владо Кузмановски

40,000.00

 1.  

04.12.2017

Ленче Николова

300.00

 1.  

05.12.2017

Мице Цабевски

500.00

 1.  

06.12.2017

Чедомир Мерџаноски

500.00

 1.  

06.12.2017

Јован Ристовски

500.00

 1.  

06.12.2017

Тони Начевски

1,000.00

 1.  

07.12.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

11.12.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

11.12.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

15.12.2017

Снежана Костуранова

5,000.00

 1.  

20.12.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

22.12.2017

Павлинка Габева Атанасов

5,000.00

 1.  

22.12.2017

Горанчо Христов

31,000.00

 

                                                                                                                        Вкупно: 961,000.00                                                                                                                        

Скопје 22.03.2018 година                                                                                              

 

 

  Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners