Регистар на Демократскиот сојуз За добиените донации до демекври 2018 годинаВрз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:

                   

                                      Регистар на Демократскиот сојуз

                                      за добиените донации за 2018 година

                                      од 01.01.2018 до 31.12.2018

 

Ред. Број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

 1.  

09.01.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.01.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.01.2018

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

11.01.2018

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

11.01.2018

Чедомир Мерџановски

500.00

 1.  

31.01.2018

Драган Николовски

28,500.00

 1.  

06.02.2018

Чедомир Мерџановски

500.00

 1.  

06.02.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

09.02.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

09.02.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

12.02.2018

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

12.02.2018

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

28.02.2018

Горан Спасов

31,500.00

 1.  

02.03.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

05.03.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

05.03.2018

Драганче Трајков

4,000.00

 1.  

09.03.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

12.03.2018

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

12.03.2018

Катерина Михајлова

3,500.00

 1.  

21.03.2018

Мице Цабевски

500.00

 1.  

30.03.2018

Благоја Таневски

28,000.00

 1.  

02.04.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

10.04.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.04.2018

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.04.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

11.04.2018

Елизабета Апостоловска

500.00

 1.  

27.04.2018

Владо Кузмановски

23,500.00

 1.  

03.05.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

07.05.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.05.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

11.05.2018

Стевчо Крстев

1,000.00

 1.  

14.05.2018

Јасна Саздовска

2,500.00

 1.  

30.05.2018

Дарко Митревски

29,500.00

 1.  

04.06.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

06.06.2018

Чедомир Мерџановски

400.00

 1.  

08.06.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

08.06.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

14.06.2018

Драганче Трајков

5,000.00

 1.  

02.07.2018

Миле Николовски

24,000.00

 1.  

03.07.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

03.07.2018

Билјана Ристеска

6,000.00

 1.  

04.07.2018

Павлинка Габева

2,000.00

 1.  

06.07.2018

Јасна Саздовска

2,000.00

 1.  

09.07.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

09.07.2018

Чедомир Мерџановски

400.00

 1.  

10.07.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

16.07.2018

Катерина Михајлова

4,000.00

 1.  

16.07.2018

Драганче Трајков

5,000.00

 1.  

30.07.2018

Тони Томашевски

25,500.00

 1.  

03.08.2018

Чедомир Мерџановски

400.00

 1.  

03.08.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

06.08.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.08.2018

Мице Цабевски

500.00

 1.  

10.08.2018

Зорица Кочоска

750.00

 1.  

10.08.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

20.08.2018

Славче Јовановски

6,000.00

 1.  

27.08.2018

Катерина Михајлова

2,500.00

 1.  

31.08.2018

Александра Павловска

22,500.00

 1.  

03.09.2018

Јасна Саздовска

2,000.00

 1.  

05.09.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

07.09.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

07.09.2018

Павлинка Габева Атанасов

2,000.00

 1.  

10.09.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.09.2018

Весна Трајкова

5,000.00

 1.  

20.09.2018

Владимир Кроневски

3,500.00

 1.  

21.09.2018

Мице Цабевски

500.00

 1.  

21.09.2018

Александар Алексиќ

10,000.00

 1.  

21.09.2018

Горан Деловски

10,000.00

 1.  

28.09.2018

Владо Кузмановски

31,000.00

 1.  

01.10.2018

Јасна Саздовска

2,000.00

 1.  

02.10.2018

Владимир Кроневски

3,500.00

 1.  

02.10.2018

Чедомир Мерџановски

400.00

 1.  

05.10.2018

Ребека Илкова

3,000.00

 1.  

08.10.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

09.10.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

10.10.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

18.10.2018

Славче Јовановски

6,000.00

 1.  

18.10.2018

Мице Цабевски

500.00

 1.  

29.10.2018

Борче Јакимовски

3,500.00

 1.  

31.10.2018

Петар Василов

28,500.00

 1.  

05.11.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

07.11.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

09.11.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

22.11.2018

Владимир Кроневски

3,500.00

 1.  

26.11.2018

Мице Цабевски

500.00

 1.  

29.11.2018

Александар Алексиќ

31,500.00

 1.  

30.11.2018

Јасна Саздовска

2,000.00

 1.  

03.12.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

04.12.2018

Павлинка Габева Атанасов

3,000.00

 1.  

05.12.2018

Славче Јовановски

6,000.00

 1.  

07.12.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.12.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

18.12.2018

Стевчо Крстев

1,000.00

 1.  

24.12.2018

Владимир Кроневски

3,500.00

 1.  

27.12.2018

Биљана Заринска

1,000.00

 1.  

28.12.2018

Горан Деловски

25,000.00

                                                                                                                                Вкупно:485,850.00                                                                                                                         


Скопје 23.03.2019 година                                                                                              

 

 

  Демократски сојуз

 

 

partners partners partners partners partners partners