Регистар на Демократскиот сојуз За добиените донации за 2018 година
Врз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:

Регистар на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2018 година

Од 01.01.2018 до 30.06.2018 година

 

Ред. Број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

 1.  

09.01.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.01.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.01.2018

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

11.01.2018

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

11.01.2018

Чедомир Мерџановски

500.00

 1.  

31.01.2018

Драган Николовски

28,500.00

 1.  

06.02.2018

Чедомир Мерџановски

500.00

 1.  

06.02.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

09.02.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

09.02.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

12.02.2018

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

12.02.2018

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

28.02.2018

Горан Спасов

31,500.00

 1.  

02.03.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

05.03.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

05.03.2018

Драганче Трајков

4,000.00

 1.  

09.03.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

12.03.2018

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

12.03.2018

Катерина Михајлова

3,500.00

 1.  

21.03.2018

Мице Цабевски

500.00

 1.  

30.03.2018

Благоја Таневски

28,000.00

 1.  

02.04.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

10.04.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.04.2018

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.04.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

11.04.2018

Елизабета Апостоловска

500.00

 1.  

27.04.2018

Владо Кузмановски

23,500.00

 1.  

03.05.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

07.05.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.05.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

11.05.2018

Стевчо Крстев

1,000.00

 1.  

14.05.2018

Јасна Саздовска

2,500.00

 1.  

30.05.2018

Дарко Митревски

29,500.00

 1.  

04.06.2018

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

06.06.2018

Чедомир Мерџановски

400.00

 1.  

08.06.2018

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

08.06.2018

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

14.06.2018

Драганче Трајков

5,000.00


                                                                                                                                           Вкупно:  179,700.00                                                                                                                     

  Скопје 02.07.2018 година                                                                                               

                                                                                                                                             Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners