Дискриминација на млади кадри

12.02.2015

Дискриминација на млади кадри

Демократскиот сојуз ќе достави Иницијатива до Уставен суд, за преиспитување на уставноста на Законот за Совет за утврдување и покренување на постапка за утврдување одговорност на судија, кој беше усвоен на вчерашната седница на Собранието на Република Македонија.

Демократскиот сојуз смета дека член 6 од овој Закон е спротивен на Уставот на Република Македонија со кој се предвидува Советот од 9 члена да биде составен од пензионирани судии, обвинители, универзитетски професори и адвокати, без право да членуваат други кандидати.

Во услови кога имаме одлични млади магистри по правни науки, со положен судски испит, со одлично познавање на повеќе странски јазици, користење на компјутери и сл., крајно неодговорно, неприфатливо и спротивно на Уставот на Република Македонија е овие кадри, како и сите други кадри со огромно искуство и професионален интегритет да бидат исклучени од можноста да членуваат во Советот.

Инаку, претседателот и членовите на Советот ќе засноваат работен однос и ќе примаат плата од над 1 000 евра.

partners partners partners partners partners partners