ДС предлага бесплатен јавен превоз за намалување на згадувањето

23.12.2013

ДС предлага бесплатен јавен превоз за намалување на згадувањето

Исклучително лошите временски состојби, пред се маглата, како и енормното загадување на воздухот со издувни гасови од автомобилите, користењето на дрва за загревање, индустријата и слично, придонесоа за елементарна непогода која го зафати Скопје, Тетово и некои други градови во Македонија.

За намалување на загадувањето, Демократскиот сојуз предлага да се обезбеди бесплатен јавен превоз во градскиот сообраќај во Скопје и други градови, со што ќе се намали бројот на автомобили кои се користат за превоз.

ДС им препорачува на граѓаните да не ги користат автомобилите доколку за тоа немаат неопходна потреба.

ДС предлага да се разгледа можноста и оправданоста во услови на загрозување на здравјето на децата од загадениот воздух, да се прекине наставата во основните училишта додека трае загаденоста.

partners partners partners partners partners partners